לוח אירועים

צרו קשר

שם מלא
טלפון
דוא"ל

בית מדרש אלול

בית מדרש 'אלול' מצא את ביתו החדש
בבניין קהילת מבקשי דרך

אלול הוא מרכז לימודי ותרבותי המפגיש חלקים שונים בחברה הישראלית ובעולם היהודי ללימוד משותף,
מתוך כבוד הדדי ותחושת שותפות.

 

באלול הלימוד הינו בית-מדרשי ומדגיש שלושה עיקרים:
המקורות היהודיים כבסיס לזהות משותפת ולשיח מתחדש ועכשווי לשאלות בנות ימינו;
שוויון בין הלומדים ללא סמכות הוראתית;
יצירתיות הנלווית לתהליך הלמידה והמהוָּה חלק מהותי מקיומו.

בית המדרש פועל בבניין הקהילה וחברי קהילה זכאים ל-5% הנחה בפעילויות השונות.
לחצו כאן לפירוט הפעילויות שלהם.