לוח אירועים

צרו קשר

שם מלא
טלפון
דוא"ל

הנהגת הקהילה

יושבת ראש הקהילה: עטקא ליבוביץ'
יושבת ראש הקהילה: גילה כהן
גזברית הקהילה: לאה וינר
יו"ר ועדת חברים: יהודית מרקס
חברי הועד הפועל: עטקא ליבוביץ',גילה כהן, לאה וינר, מרדכי צזנה ונח שדה.